Изложба „България и мозайките“ - печатни пана

Мозайките на България

Изложбата „България и мозайките“ цели да представи богатото и разнообразно мозаечно наследство в България.

Боянската църква

Часто от проекта “Ново лице за Боянската църква” представя детайлно заснемане на стенописите в обекта.

АНТОН ЧАЛЪКОВ © фотография / PHOTOGRAPHY © Anton Chalakov

Ресторант Aubergine

Услуга обединяваща създаването на лого и бранд идентичност, заснемане на рекламни снимки и видеа, създаване на интернет страница.