Tag Archive for: изложба

Изложба „България и мозайките“ - печатни пана

Мозайките на България

Изложбата „България и мозайките“ цели да представи богатото и разнообразно мозаечно наследство в България.