КЛИЕНТ

Фондация „Балканско наследство“ за Държавния културен институт към Министъра на външните работи на Република България.

УСЛУГА / ЗАДАНИЕ

Дизайн на двуезична печатна изложба;

Заснемане, селекция и обработка на фотографии;

Дизайн на двуезична дигитална версия на изложбата, под формата на мобилна интернет страница;

Оптимизация на изображения за уеб употреба.

Дизайн на мобилна уеб страница

Изложба България и мозайките

Изложбата „България и мозайките“ е реализирана от Фондация „Балканско наследство“ за Държавния културен институт към Министъра на външните работи на Република България. Тя се състои от два компонента: печатен и дигитален. Отпечатания вариант включва 26 пана, като при почти всяко има QR код, който води до уеб сайт, представляващ дигиталната част на изложбата. По този начин зрителят има възможност да се пренесе от реалността във виртуалното пространство и да получи допълнителна информация за всяко от паната.

ФОТОГРАФИКА/ БЪЛГАРИЯ И МОЗАЙКИТЕ

НЕКА ДА СЪХРАНЯВАМЕ ЗАЕДНО!

ФОТОГРАФИЯ & ВИДЕО

WEB & ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН