ФотоГрафика

ФотоГрафика е съвкупността от фотография, графичен и уеб дизайн, и човешка креативност, която ражда духа на всяка визия и проект.