Защо не крадем снимки от интернет

Кога възниква правонарушение?

Защо не крадем снимки от интернет.

В епохата на интернет и лесния и бърз достъп до всякаква информация, често се изкушаваме да използваме авторска информация и изображения, намерени онлайн, без да се замислим за последствията. Има широко разпространено мнение, че ако една снимка е качена в интернет, то тя е свободна за използване. Често срещани примери са “Снимка: Интернет” или “Автор: Google”. Това е нарушаване на авторското право.

Иначе казано, ползването на свалена от интернет снимка по какъвто и да е начин, без изричното съгласие на автора й, е достатъчно условие за възникване на правонарушение. Когато имаме нарушено авторско право, автоматично възникват имуществени вреди. Такива са пропуснати ползи от неполучено възнаграждение за използване на фотографията или загуби, които са обвързани с усилията да бъде преустановено нарушението. Съществуват и неимуществени вреди, като непосочване на автора на произведението, но най-основното е, че е използван авторски труд, без да бъде възнаграден неговия автор.

Все повече адвокатски кантори в България, специализирани в защита на авторското право и сродните му права, съобщават за десетки успешни дела в полза на фотографите.

Превенция

В последните десетина години редица фотографи и фотографски съсловия работят активно в посока намаляване на нерегламентираното използване на авторски изображения. На нарочни срещи и конференции се разисква проблемът с кражбата на снимки и възможните решения за максималното опазване на правата на снимащите в България.

Една от най-дейните организации, Асоциация на професионалните фотографи в България, активно взима участия с конструктивни идеи и предложения в заседания на парламентарната Комисията по култура и медии, в чиито заседания се обсъжда Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

За финал

И накрая нека си спомним, че фотографията е изкуство, което заслужава уважение, а наемането на професионален фотограф е инвестицията Ви в качество и спокойствие при използването на авторски произведения.

ФОТОГРАФИЯ & ВИДЕО

WEB & ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН