Tag Archive for: мозайки

Изложба „България и мозайките“ - печатни пана

Мозайките на България

Изложбата „България и мозайките“ цели да представи богатото и разнообразно мозаечно наследство в България.

Мозайки, които са част от проекта "Маршрутът на мозайките в Пловдив".

Мозайките на Пловдив

Проектът Маршрут на мозайките в Пловдив показва фотозаснемане и документиране на антични и модерни мозайки в различните периоди.

Мозайки, които са част от проекта "Маршрут на мозайките в София".

Мозайките на София

Проектът Маршрут на мозайките в София показва фотозаснемане и документиране на антични и модерни мозайки в различните периоди.